יקיר נס - סרטון הדרכה - לחיצת חזה באחיזה צרה ליד אחורית כנגד מוט
יקיר נס - סרטון הדרכה - לחיצת חזה באחיזה צרה ליד אחורית כנגד מוט
יקיר נס - סרטון הדרכה - לחיצה צרפתית כנגד מוט
יקיר נס - סרטון הדרכה - לחיצה צרפתית כנגד מוט
כפיפת מרפקים בישיבה כנגד משקולות יד
כפיפת מרפקים בישיבה כנגד משקולות יד
יקיר נס - סרטון הדרכה - פשיטת מרפקים כנגד גומיה
יקיר נס - סרטון הדרכה - פשיטת מרפקים כנגד גומיה
יקיר נס - סרטון הדרכה - לחיצת כתפיים בעמידה כנגד מוט
יקיר נס - סרטון הדרכה - לחיצת כתפיים בעמידה כנגד מוט
יקיר נס - סרטון הדרכה - שכיבות סמיכה יהלום
יקיר נס - סרטון הדרכה - שכיבות סמיכה יהלום
יקיר נס - סרטון הדרכה - כפיפת מרפקים בישיבה כנגד משקולות יד בשיפוע חיובי
יקיר נס - סרטון הדרכה - כפיפת מרפקים בישיבה כנגד משקולות יד בשיפוע חיובי
יקיר נס - סרטון הדרכה - כפיפת מרפקים בישיבה כנגד משקולות יד בשיפוע חיובי
יקיר נס - סרטון הדרכה - כפיפת מרפקים בישיבה כנגד משקולות יד בשיפוע חיובי
יקיר נס - סרטון הדרכה - כפיפת מרפקים כנגד גומיה
יקיר נס - סרטון הדרכה - כפיפת מרפקים כנגד גומיה
יקיר נס - סרטון הדרכה - פשיטת מרפקים כנגד גומיה מעל הראש
יקיר נס - סרטון הדרכה - פשיטת מרפקים כנגד גומיה מעל הראש
יקיר נס - סרטון הדרכה - כפיפת מרפקים כנגד משקולות יד
יקיר נס - סרטון הדרכה - כפיפת מרפקים כנגד משקולות יד
יקיר נס - סרטון הדרכה - כפיפת מרפקים  כנגד מוט W
יקיר נס - סרטון הדרכה - כפיפת מרפקים כנגד מוט W
יקיר נס - סרטון הדרכה - כפיפת מרפקים בכבל כנגד פולי
יקיר נס - סרטון הדרכה - כפיפת מרפקים בכבל כנגד פולי
יקיר נס - סרטון הדרכה - פשיטת מרפקים מעל הראש כנגד משקולת יד
יקיר נס - סרטון הדרכה - פשיטת מרפקים מעל הראש כנגד משקולת יד
יקיר נס - סרטון הדרכה - פטישים כנגד משקולות יד
יקיר נס - סרטון הדרכה - פטישים כנגד משקולות יד
יקיר נס - סרטון הדרכה - מקבילים
יקיר נס - סרטון הדרכה - מקבילים